Faktum är Götalands gatutidning som säljs av hemlösa och socialt utsatta människor.

Med en upplaga på 36 000 (1) exemplar i Göteborgsregionen, Skåne och i Småland med fler än 140 000 läsare (2) Orvesto Konsument 2014:1, är Faktum en självklar annonsplats för alla som vill nå ut till läsare som rör sig på gatorna. Faktum utkommer en gång i månaden i två editioner – Göteborg och Skåne.

 

Målgrupp

Målgrupp

De här ser er annons:
Av våra läsare är 59% kvinnor och 41% män
54 % av våra läsare är 20-49 år
55 % av våra läsare har läst på högskola