FAKTUM | 2017/09/08 Nyheter

”När man sätter män­niskan i centrum blir det svårare att diskutera systemet”, säger Viktor Banke.

Den svenska modellen för att ta emot flyktingar har förändrats på senare år. Så mycket att Viktor Banke talar om stöld. Och vi är alla medskyldiga.

Sedan 2015 står Viktor Banke mitt i flyktingströmmen. Som asylrättsadvokat möter han människorna alla braskande rubriker och alarmerande siffror egentligen handlar om. Han lyssnar till deras berättelser, går igenom handlingar som styrker historierna och följer dem genom beslutsprocessen hos Migrationsverket. Samtidigt har han engagerat sig i samhälls-debatten, som flitig twittrare och krönikör i flera tidningar.
– När ens egna klienter och klientkollektivet utmanas, när rättssäkerheten utmanas, då tycker jag att man ska kliva in och försvara den. Sedan är det såklart väldigt engagerande i och med att besluten är så avgörande för individen. Det är en myndighet som avgör var någon ska leva resten av sitt liv, säger Viktor Banke.

Nu har han sammanfattat sina erfarenheter och tankar i en bok. Han kallar den Andrum, ett ord statsminister Stefan Lövfen använde när han presenterade åtstramningarna i migrationspolitiken. En lite dubbeltydig titel – andrum för vem? I boken försöker Banke förklara hur asylprocessen går till; hur systemet fungerar, de olika momenten, hur vardagen för de sökande ser ut och alla moment 22 de stöter på. Exempelvis om de försöker skaffa jobb, bankkonto eller id-handlingar. Han beskriver dödliga resvägar liksom hot och våld i hemländerna. Allt exemplifierat av några av personerna det verkligen handlar om, och hur de får drygt två timmar på sig att muntligen berätta den historia som avgör deras framtid.
– Det som hänt, de jag mötte i min vardag, det blev den här boken. Ett försök att sätta människan i centrum igen och förklara hur förändringen slår.Ett perspektiv han tycker saknas. Hos gemene man men också politiskt och medialt, där det istället oftast talas om volymer, kostnader och hur samhället belastas.

Banke vill göra juridiken begriplig och skapa förståelse, ”annars blir det tolkningsföreträde för dem som kanske vill att det ska se ut på ett speciellt sätt”.Därför har han också gett boken en undertitel – Om stölden av en flyktingkris och om de bestulna.
– Den största förändringen 2015, förutom att många kom hit, är att fokus samtidigt skiftades från deras flyktingkris till vår flyktingkris. Från individen till hur Sverige skulle klara framtiden. Det blev en svensk flyktingkris, samtidigt som skyddsbehovet var större än någonsin. Den centrala frågan borde vara ”Vad är vi beredda att ge upp?”

Istället fokuserar alla på systemet, menar Viktor Banke, oavsett om man vill se restriktioner eller är för öppenhet.
– Det var en ansträngd situation men vi ska inte använda ordet ”systemkollaps”, systemet kommer inte att kollapsa. Däremot inte heller raljera över termerna då det också riktar fokus mot systemet. Det är en fråga om moral.

Att brister i mottagningssystemet ska diskuteras är självklart, enligt Banke. Däremot förvånas han över hur snabbt förskjutningen skett, att tala om öppna gränser ena dagen och en månad senare om restriktioner, som nu alla tycks tämligen överens om.
– I en tid när det finns miljoner flyktingar i Turkiet, i Libyen, är det inte självklart att vår hållning är den rätta.

Han ser en gemensam europeisk flyktingpolitik närmast som en nödvändighet i och med närheten till många konfliktområden. Men att nå dit är svårare. När flera länder sluter sig är risken stor att bara nöja sig med minsta gemensamma nämnare.

I arbetet ligger Viktor Bankes lojalitet helt hos de asylsökande. Att på nära håll uppleva den oro de går igenom kan göra det svårt att hitta balans privat. Ibland är det lättare att koppla bort arbetet, ibland svårare. Liksom för många som möter människor som farit, eller riskerar att, fara illa.
– De här åren har varit väldigt betungande, inte minst om man också engagerar sig i en politisk debatt. Den här boken är väl lite ett bokslut. Men jag kommer att fortsätta arbeta med det här.

Viktor Banke
Ålder: 33 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Sambo, två barn.
Yrke: Advokat, debattör, författare.
Aktuellt: Debutboken Andrum – om stölden av en flyktingkris och om de bestulna.
Om att sluta krönikera i Metro: ”Det var två saker som var avgörande, dels att de [de nya ägarna, reds. anm.] pratade om att lägga sig i journalistiken men också att de funderade på att samarbeta med Nya Tider – då blev det självklart.”

Om att bli attackerad i sociala medier:

”Man får bara försöka ignorera det för att orka. En väldigt tråkig baksida som förändrat hur jag skriver, det blir en klassisk form av självcensur. Man måste ju må bra också.”

Om Viktor Banke vore en popsång skulle han vara: Night comes on – Leonard Cohen.

 

 

TEXT: Patrik Andersson

BILD: Göran Segeholmskriv ut sidan