FAKTUM | 2010/06/24 Guldspadevinnarna, Reportage

Bild: Mario Prhat
Under våren granskade Faktum behandlingshemmet Västkustfamiljen i en serie reportage. Som en följd av granskningen tar Socialstyrelsen nu det unika beslutet att omgående dra in behandlingshemmets tillstånd.

I vår granskning av Västkustfamiljen kunde vi bland annat berätta om hur bristande rutiner ledde till att Leonard Kagmark, 24, mördades av en annan intagen. Vi avslöjade också kopplingar mellan behandlingshemmet, dess ägare och Hells Angels och vi visade hur kollektiva bestraffningar användes i verksamheten i strid mot svensk lagstiftning. Granskningarna fick stor uppmärksamhet och ledde till att ett flertal kommuner genast sa upp sina avtal med Västkustfamiljen. Socialstyrelsen och Kriminalvården inledde även egna undersökningar. Som ett resultat av sin undersökning tar nu Socialstyrelsen det unika beslutet att omgående återkalla Västkustfamiljens tillstånd att bedriva behandlingsverksamhet på Marstrand. »Det händer nästan aldrig att vi ser så allvarliga brister att vi beslutar om stängning. För det mesta går bristerna att åtgärda, men i det här fallet är inte det ett alternativ« säger Britt-Marie Börjesson, biträdande enhetschef på Socialstyrelsen. Bakgrunden till det drastiska beslutet är de fyra tillsynsbesök som Socialstyrelsen genomfört efter Faktums granskning. Vid dessa besök uppmärksammades så allvarliga missförhållanden att Socialstyrelsen bedömde att de »innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt«. Bland de allvarligaste bristerna nämns:

  • Västkustfamiljen tog emot en LVU-placering trots att det enligt tillståndsbeviset framgår att det inte är tillåtet.
  • Västkustfamiljen utsatte en LVU-placerad ungdom för kränkande behandling som riskerade hans fysiska och psykiska hälsa
  • Västkustfamiljen har ingen uppföljning av allvarliga incidenter i verksamheten
  • Västkustfamiljen har trots upprepad kritik från tillsynsmyndigheter inte lyckats avskaffa förekomsten av bestraffningar i verksamheten

Socialstyrelsen kritiserar också Västkustfamiljen för de kopplingar till Hells Angels som vi kunde avslöja i aprilnumret av Faktum: »Socialstyrelsen ifrågasätter om en person med anknytning till verksamheten kan anses som lämplig om denna upprätthåller förbindelse med kretsar som utövar organiserad brottslighet«. Redan nästa vecka ska behandlingsverksamheten vara nedstängd enligt Socialstyrelsens beslut. Pressmeddelande från Socialstyrelsen Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens tillsynsrapport

TEXT:

BILD: skriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR