FAKTUM | 2017/09/28 Nytt nummer

NYTT NUMMER UTE NU!

Maxida Märak – en stark röst i en stark kropp, hon som kunde jojka som barn, som strider för Sámpi, sin hiphop och för rätten att vara sig själv.

Per har “suicidsmärta”. Den lagliga cannabis han får på recept räcker inte.

Försäljare Mikael berättar att försäljningen av Faktum gjort att han vågar sig ut på gator och torg igen.

Solar du på stulen sand från Västsahara? Månadens gräv sätter spaden i Spanien.

Ut och köp! Var med och förbättra samhället till det bättre!

TEXT: Faktum

BILD: Faktumskriv ut sidan