FAKTUM | 2017/01/24 Nytt nummer


NYTT NUMMER UTE NU!

Nytt nummer! Sanna Bråding – för mycket av allt? Del två av vår granskning av hemlösheten, nu om hyresrätterna som inte blir av. MFF som inte vill ha en Zlatan till och fångarna som kostar 22 500/dygn. Fullspäckat som vanligt! Ut på gatorna och köp!

TEXT: Faktum

BILD: Faktumskriv ut sidan